/*
bocnynabor

Klikni pre zväčšenie.

*/
divider
divider

O nás

Kde nás nájdete:

Aktuálne: Nábor 2018

Naše občianske združenie združuje už približne po dve desaťročia sympatizantov historického šermu, ale aj mnohých iných aktivít, ktoré so šermom a históriou viac či menej súvisia.

Od začiatku pôsobenia v Prešove v roku 1997 sme sa vďaka svojim cieleným tréningom a vzdelávaniu v obore historických bojových umení, dejín odievania, základov pouličného divadla a iných užitočných vedomostí zameraných prevažne na obdobie 15. storočia na Slovensku dostali do povedomia najprv miestnej a neskôr aj širšej verejnosti.

Významnou mierou k tomu prispelo aj to, že skupina organizovala Prešovský festival historického šermu, a neskôr ako spoluorganizátor s mestom Prešov pripravovala pokračovanie tohto úspešného podujatia pod novým názvom Trojičný festival historického šermu a remesiel.

V novom miléniu sa skupina v snahe o netradičnosť vydáva na nepreskúmanú cestu a začína sa venovať obdobiu starovekého Ríma, konkrétne gladiátorským hrám a taktikám rímskych vojenských jednotiek. V tejto oblasti zaujala aj v zahraničí a pravidelne participuje v programe pri príležitosti výročia založenia mesta Ríma v Taliansku.

Neskôr sa členovia skupiny historického šermu SARUS popri zdokonaľovaní existujúcich programov začínajú venovať obdobiu ranej renesancie – obdobiu žoldnierov, ktorí sú známi ako landsknechti.

Rovnako sú to počiatky záujmu o obdobie tureckých vojen na našom území a naša skupina predstavuje janičiarsku jednotku tureckej armády spolu s ďalšími skupinami známu ako Slovenský janičiarsky zbor.

Sarus sa úspešne prezentoval na mnohých miestach na Slovensku i v zahraničí (Poľsko, Chorvátsko, Taliansko ...) a stal sa neodmysliteľnou súčasťou historických podujatí v mnohých mestách. V súčasnosti popri šermiarsko-divadelných predstaveniach sa skupina orientuje aj na hodnoverné stvárnenie dobových reálií stredoveku: hlavne rokov 1460 – 1490. Na tomto projekte spolupracuje s viacerými združeniami na Slovensku.


Mohli ste nás vidieť:

smalldivider

Stará Ľubovňa 2015
Turci idú Banská Štiavnica 2015
Danube Limes Day Rusovce 2015
Šarišský hrad 2015
Návrat rytierov Kapušany 2015
Jarmok v Kamenici 2015
Jarmok v Gelnici 2015
Habakuky 2015
Welcome to Široké 2015
Levoča 2015...

smalldivider


Viac...

smalldivider

Kontakt:

Telefónne číslo:
Martin Ružbarský
-
0905 789 335

Email:
sarus@sarus.sk


divider

Copyright © 2015 Spolok šarišských šermiarov SARUS. Web Design: RF

pravastrana